Cửa Cuốn Đài Loan

Mã sản phẩmbang-cua-01
GiáLiên hệ
Số lượng sản phẩm
  • Quy cách:

Dày : 0,6 – 0,8 – 1 ly
Đơn vị tính: m2

  • Giá:

Loại 0,6 ly: 350.000/m2
Loại 0,8 ly: 420.000/m2
Loại 1 ly: 550.000 /m2

Trở lại